Login

ICI

Doel van de Individuele Curatieve Interventie (ICI)
Het doel van de ICI is gericht op het verminderen en /of opheffen van klachten bij de individuele werknemer waarbij een snelle en adequate interventie bij werkgerelateerde klachten zal plaatsvinden.

Werkwijze ICI
De individuele curatieve interventie zal bestaan uit een intakegesprek met lichamelijk onderzoek en analyse van de werksituatie. Hieruit zal een plan van aanpak geformuleerd worden met daarin de te ondernemen stappen om tot de in onderling overleg gemaakte doelstelling te komen. In het eerste contact zal gesproken worden over de problematiek die aanwezig is op zowel lichamelijk als psychosociaal perspectief, hieruit volgt een advies.

Voorkomende klachten worden opgeheven of verminderd door het aanpassen van het werkgedrag en het optimaliseren van de werkplek. Daarnaast zal de nodige coaching plaats vinden waarbij gestuurd wordt naar een optimalere werkorganisatie en een verbeterde werkplekinrichting.

De gemiddelde duur van interventie is 2 tot 5 uur voor het traject van intake, analyse, plan van aanpak en (bedrijfs-) therapeutische begeleiding.

De advisering zal middels mondelinge en schriftelijke terugkoppeling plaatsvinden.

Nieuwsbrief