Login

Training

Doel van de Houding & Bewegingstraining

Gedragsverandering t.a.v. arbeidshoudingen en bewegingen. Middels deze training zal de fysieke belasting, vanuit een preventieve inslag, worden gereduceerd en of herkend. Hoe moet er bijvoorbeeld getild, gestaan, pc werk, gebukt worden binnen het werk.


Kenmerk van deze training

Er wordt veelal gebruik gemaakt van audio-visuele hulpmiddelen, welke worden gemaakt in de werkanalyse.
De medewerkers leren de meest optimale houding & beweging bij hun werkplek toe te passen en hoe daarbij werkplek te optimaliseren.
Daarnaast zullen werknemers individuele mondelinge adviezen aangereikt
Men leert op deze wijze te herkennen wanneer er fysieke overbelasting dreigt te ontstaan.
Men weet wat te doen om ernstige klachten en eventueel daarmee gepaard gaand ziekteverzuim te voorkomen.

Specifieke invulling

  • Ontwikkelen training
  • Aan de hand van verkregen informatie uit een werkplekanalyse en eventuele enquête wordt de training specifiek ontwikkeld voor de betreffende afdeling
  • Ontwikkelen hand-out & cursus
  • Het doceren van de training
  • De gemiddelde duur van een basiscursus is onderverdeeld in groeps– en individuele trainingsmomenten.

Deze cursus zal op maat ontwikkeld en aangeboden worden.

Nieuwsbrief