Login

Werkplekoptimalisatie

Bij werkplekoptimalisatie geven wij in een bezoek op de werkplek de medewerkers adviezen omtrent de werkhouding & beweging in relatie tot de werkplek.
Indien daarbij ergonomische hulpmiddelen noodzakelijk zijn, kunnen wij die aanbevelen.

Echter bij de werkplekoptimalisatie licht de focus op het houdings & bewegingsgedrag van de individuele werknemer.
Hoe moet je een goede houding aannemen of een juiste beweging uitvoeren om de belasting van de werkactiviteit te optimaliseren?
Verder wordt hierbij de werkplek (bureau, stoel, invoermiddelen etc.) gerelateerd aan de gekregen adviezen en wensen van de gebruiker.

Deze werkplekoptimalisatie wordt vanuit preventief oogpunt ingezet. Daarbij wordt deze dienstverlening ook ingezet nadat een bedrijf of afdeling van een bedrijf is ingehuisd met nieuw meubilair. Hierdoor wordt men geleerd het meubilair optimaal te gebruiken om zodoende maximaal van de mogelijkheden te profiteren.

Kijk hier voor de brochure WPO

Nieuwsbrief